עמותת סה"ר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות​: זינוק של 200% בפניות אובדניות בחודשים אפריל ויולי; עלייה מדאיגה בקרב בני 40-65