גולשים חושפים מצוקות, ובצד השני אין מי שרואה אותם או גרוע מכך – הם מקבלים תגובות הרסניות שמרעות את מצבם