בודדים ופוחדים: כך משפיעה הקורונה על המצב הנפשי של הישראלים