לינת חירום

מכוונים אותך>לינת חירום

מוקד החירום העירוני 106 או מוקד 118 של משרד הרווחה

** לבקש עו"ס תורן – על מנת לקבל מידע על פי אזור המגורים.

106 מוקד חרום עירוני
118 מוקד משרד הרווחה

תל אביב – הלב 24/7

לינת חירום גילאי 13-21 (עבור כל המגדרים)

054-9773666
ENG
ARB

את.ה כבר לא לבד, שנדבר?

לוואטסאפ
ENG
ARB