יציאה ממעגל הזנות

מכוונים אותך>יציאה ממעגל הזנות

ס.ל.ע.י.ת

סיוע לנשים במעגל הזנות

1-800-200-690 קו חירום ארצי

אופק נשי

סיוע לנשים שורדות זנות (חיפה)

048524237

עמותת לא עומדות מנגד

שם קבוצת הפייסבוק: (לא עומדות מנגד – מסייעות לנשים במעגל הזנות ) סיוע מעשי, רגשי וחומרי לשורדות זנות.

ENG
ARB

את.ה כבר לא לבד, שנדבר?

לוואטסאפ
ENG
ARB