התמכרויות

מכוונים אותך>התמכרויות

משרד הרווחה – מרכזי טיפול לנפגעי התמכרויות

טיפול יום או אשפוזי.

'נגמלים'

מרכז מידע והכוונה לטיפול בהתמכרויות. מידע רב ומגוון וכן פורטל מטפלים.

072-3922580
ENG
ARB

את.ה כבר לא לבד, שנדבר?

לוואטסאפ
ENG
ARB