רשימת מרכזי טיפול ומרפאות להפרעות אכילה: ציבורי ופרטי