ל.א – לחימה באלימות נגד נשים​

עמותה הנותנת מענה רחב לנשים נפגעות אלימות ולילדיהם. מציעה יעוץ משפטי ראשוני וליווי התהליך המשפטי של נשים במקלט. כמו כן, העמותה מפעילה קו חירום 24/7 בטלפון 6724* לנפגעות אלימות.
לעמותה שלושה מקלטים לנשים מוכות וילדיהן.