מה גורם להפרעות אכילה?

הפרעות אכילה הן מחלה מורכבת, ולא רק מצב שניתן לטפל בו בעזרת כוח רצון. הן עונות להגדרה של "מחלה" משום שכמו מחלות אחרות יש להן תהליכים מסוימים הרסניים לגבי הפרט, עם סיבה ספציפית (הסיבה יכולה להיות ידועה או בלתי ידועה), והן בעלות סימפטומים אופייניים. כל הפרעות האכילה הן מחלות ראשוניות ולא תוצאה משנית של הפרעה אחרת. הן מצבים כרוניים עם התפתחות מזוהה וסימפטומים צפויים. הפרעות אכילה נובעות משילוב של פקטורים התנהגותיים, רגשיים, פסיכולוגיים, בין-אישיים וחברתיים. חוקרים ומדענים עדיין לומדים את הסיבות שבבסיס המצבים האלה, המזיקים רגשית ופיזית. למרות זאת, אנחנו מכירים חלק מהנושאים העיקריים העלולים לתרום להתפתחות בעיות אכילה.

פקטורים חברתיים

מצבים סביבתיים מחזקים את התפתחותן של הפרעות אכילה. אנו חיים בחברה שמעודדת את הרעיון שכדי להיות מאושר ומצליח אנחנו חייבים להיות רזים. כיום, אינכם יכולים לפתוח שבועון או עיתון, לצפות בטלוויזיה, להאזין לרדיו, או לערוך קניות בקניון מבלי להיות מותקפים ע"י המסר ששמן זה רע. במהלך ההתבגרות, זמן פגיע במיוחד להתפתחות הפרעות אכילה, השפעת קבוצת הגיל היא בעלת חשיבות רבה. פיקוח עצמי והשוואת עצמנו לאחרים הופכת להיות מרכזית לנשמה שלנו. התגרויות של קבוצת הגיל ולחצים להתאים לנורמה, נפוצים ברקע של בעלי הפרעות אכילה. כשהגוף שלנו מתפתח ומשתנה, הדרך בה אנחנו ואחרים נתייחס לשינויים אלה תשפיע בסופו של דבר על תפישת הגוף שלנו. עניינים חברתיים נוספים כוללים משפחות לא מתפקדות, התעללות מינית, התעללות פיזית, יחסים שולטים ושתלטנים.

פקטורים פסיכולוגיים

הפרעות האכילה יכולות להיחשב כמנגנון הישרדות. כשם שאלכוהוליסט משתמש במשקה כדרך התמודדות, כך אדם עם הפרעות אכילה יכול להשתמש באכילה, ריקון הגוף, או בצום, כדי להתמודד עם רגשות המאיימים להציפו. ע"י ההתנהגויות המאפיינות את הפרעות האכילה השונות, הפרט עשוי להרגיש תחושת שליטה חלקית על מה שנדמה לו כחייו הבלתי-נשלטים. אחדים מהנושאים המונחים בבסיס הפרעות האכילה כוללים הערכה עצמית נמוכה, דיכאון, תחושת אובדן שליטה, הרגשת חוסר ערך, בעיות זהות, בעיות בתקשורת משפחתית וחוסר יכולת להתמודד עם רגשות. ה- "שימוש" בהפרעת האכילה יכול להיות ביטוי למשהו שהפרט לא מצא כל דרך אחרת לבטאו.

פקטורים ביולוגיים/ביוכימיים

חוקרים עדיין בוחנים גורמים פוטנציאליים ביוכימיים וביולוגיים להפרעות אכילה. יש חוקרים המאמינים שקיימת נטייה מוקדמת תורשתית להפרעות אכילה, ונמצא שאצל חלק מהסובלים מההפרעות, קיים חוסר איזון בחומרים כימיים במוח השולטים בתחושת רעב, תיאבון ועיכול. המחקרים העוסקים במשמעות ובהשלכות של חוסר האיזון הזה עדיין בעיצומם.

 

 

eating_disorder_cause

 

דרך אינטראקציה בין המרכיבים השונים יכולה להתפתח הפרעת אכילה.
ברגע שההפרעה פרצה, היא עלולה לגרום למעגל הרסני של פגיעה-עצמית פיזית ורגשית.
כל הפרעות האכילה חייבות בעזרה מקצועית.