מאפייני האדם הסובל מאלימות רגשית

Royse מציע רשימת התנהגויות שניתן לזהותן כאלימות רגשית ביחסים זוגיים ובין מבוגרים בכלל.

* גורמים לו לחוש לא-רצוי, מנוצל, חרד, פגום, חסר-ערך, כועס, מתומרן.

* כאשר לא מדברים עמו, מונעים ממנו קרבה רגשית, לא מתענינים בדברים החשובים לו.

* כועסים עליו אם אינו עושה דברים בצורה מסוימת הרצויה לאחר.

* מתייחסים אליו כאל משרת, דורשים ומצפים ממנו לשירותים שונים.

* אומרים לו שהוא לא-יוצלח ואינו מסוגל לעשות דברים כמו שצריך. מזכירים לו שוב ושוב כשלונות ושגיאות מהעבר.

* מאיימים עליו, על משפחתו, חיית המחמד שלו, רכושו. מפחידים אותו. עושים לפניו תנועות מאיימות בידיים, בכלי נשק, משחיתים רכוש, מאיימים להתאבד או לנטוש.

* מחלקים לו הוראות, דורשים ציות. תובעים יחסי מין בדרך שאינו מעוניין בה או בזמן שאינו רוצה בכך.

* מפרים הבטחות, הסכמים והבנות דרך קבע ומערערים את אמונו.

* מגיבים בדרך כלל בכעס לבקשותיו לעזרה, מתיחסים בבוז לאוכל שהכין או מסרבים לאכול אותו, מותחים ביקורת על הלבוש ו/או התסרוקת.

* בוחרים לא לשמוע את שאלותיו או הערותיו ונותנים לו הרגשה שהוא בלתי-נראה, מסרבים לשוחח עמו או עונים לכל שאלה ב- "כן/לא". מתרגזים או מסתלקים כאשר הוא מנסה לנהל שיחה.

* כאשר מונעים ממנו שליטה במשאבים ומקציבים לו סכום שאינו מספיק לצרכים.

* מגבילים את מספר שיחות הטלפון או משכן, וכן את הביקורים אצל בני משפחה וידידים, את השימוש במכונית ובכל רכוש משותף אחר.

* כאשר מקנאים לו ומתנהגים כלפיו באופן רכושני.

* מביישים אותו בפני אנשים אחרים.

* לא מאפשרים לו להביע את דעותיו או להחליט החלטות.

* מגבילים את אפשרויותיו ללמוד ו/או לעבוד ולהתפתח מחוץ ליחסים הזוגיים.

* צועקים עליו או מרימים קול כדי להבליע ולטשטש את דבריו, מסרבים להקשיב לו, מקללים אותו.

* מונעים ממנו פרטיות, פותחים את דברי הדואר שלו, מחטטים בתיקו או במגרותיו.

* כל צורה של אלימות פיסית מלווה תמיד באלימות רגשית מעצם מהותה: צביטה, סטירה, דחיפה, בעיטה, שימוש במכשירים לצורך פגיעה פיסית וכו'.

האלימות הרגשית קשה לאיתור וזיהוי מפני שכמעט בשום מקרה לא מתרחשות במערכת יחסים אחת כל ההתנהגויות שתוארו לעיל. לא עוד, אלא שלעתים קרובות קיימות, בצד כמה צורות של אלימות רגשית, התנהגויות אחרות הסותרות או מטשטשות אותה. בהחלט ייתכן שאדם יחבב את רוב תכונותיו והתנהגויותיו של בן זוגו ויסבול רק מתופעה אחת או שתים של אלימות רגשית.