האם יש הבדל בין שיימינג לבריונות רשת?

לרוב, אנשים נוטים לראות את תופעת השיימינג ברשת ותופעת הבריונות ברשת כשתי תופעות שונות:

שיימינג נתפס כחותר לצמצום התנהגויות שליליות ועידוד התנהגויות רצויות, וכן לשיפור אישי וחברתי.

בריונות מנגד נתפסת כיותר אישית, זדונית ומכוונת להרע משיימינג. זוהי פגיעה לשם הפגיעה, במטרה ללעוג למישהו ולצחוק על חשבונו, ללא שום צד של השלכות חיובית אפשריות.

כמו כן, שיימינג נתפס כממוקד במעשים ובהתנהגות, וטומן בחובו הזדמנות לשינוי לטובה ושיפור. מנגד, בריונות ממוקדת פחות במעשים ובהתנהגות ויותר באדם עצמו, בתכונותיו ובאישיותו.

בנוסף, שיימינג נתפס לרוב כאקט חד פעמי ש'מגיע' לאדם, לעומת בריונות שהיא מתמשכת ומכוונת להזיק מלכתחילה, כשקורבן הבריונות לא חטא בדבר.

אך האם באמת יש הבדל בין שיימינג לבריונות רשת?

ניקח לדוגמה מקרה שבו עושים שיימינג לנער או נערה שהשמיעו אמירה גזענית או סקסיסטית כדי להשפילם ולהפיץ את בורותם ברבים – אין ספק שאמירות אלו הן בלתי ראויות, אבל האם הם ראויים לגינוי והוקעה תמידית שתונצח במנועי החיפוש ברשת? והאם באמת מי שעושה שיימינג יכול לומר בלב שלם שמניעיו טהורים ונאצלים ללא כל צד של שמחה לאיד והנאה מקלון חברו? באיזו נקודה מי שמבייש אחרים במסגרת שיימינג הופך לבריון רשת שפוגע באנשים בעצמו?

גם אם זו לא עמדה פופולרית, רבים גורסים כי תופעת השיימינג ברשת היא למעשה עוד צורה של בריונות רשת, היות שמדובר בהתנהגות אלימה שפוגעת וגוררת השלכות הרסניות לא פחות מכל ביטוי אחר של אלימות, ולמעשה – גם מניעיה אינם תמיד טהורים כפי שנוח להציג אותם. ככל שנחשוב על ההשפעות ארוכות הטווח של שיימינג ועל מניעיו, כך נראה שההבחנה בין שיימינג לבריונות רשת הופכת למטושטשת יותר ויותר. חשוב להבין – שגם אם אתם מתנהגים בבריונות בכדי לשרת מטרה טובה או נעלה – זו עדיין בריונות.

חשוב גם לזכור, שגם אם אתם תופסים את תופעת השיימינג כנפרדת ושונה, היא יכול להפוך במהרה לבריונות ולהתגלגל למתקפה אישית על האדם בכללותו, מעבר לתקרית הספציפית שנידונה. למעשה, שיימינג ברשת מהווה מדרון חלקלק למטה – מרגע שמניחים את רגלינו עליו, כבר אין לנו שליטה או יכולת לעצור את הסחרור למטה והפיכתו לבריונות רשת לכל דבר.