שיחה יכולה להציל חיים!

בעקבות המצב, המצוקה עזה מתמיד והסיוע הנפשי קריטי
עזרו לנו לשמור את קווי הסיוע מאוישים ופעילים 24/7

תרומה באמצעות כרטיס אשראי

דרך אתר מאובטח.
אפשרות להוראת קבע

למעבר לתרומה באמצעות
כרטיס אשראי

מעבר לאתר מאובטח
לחצו כאן

תרומה באמצעות
BIT

דרך אתר מאובטח

למעבר לתרומה באמצעות BIT

מעבר לאתר מאובטח
לחצו כאן

תרומה באמצעות PAYBOX

דרך אתר מאובטח

תרומה באמצעות PAYBOX

לחצו או סרקו ברקוד

תרומה באמצעות
העברה בנקאית

בצעו העברה לסהר

לתרומה באמצעות
העברה בנקאית

בנק הפועלים, סניף 630
חשבון מס' 85315
סהר- סיוע והקשבה רשת

מדדי שקיפות ונתונים

עמותה בעלת אישור ניהול תקין

רשם העמותות בדק וקבע שהעמותה עומדת בכל דרישות החוק

250 מתנדבים, 6 עובדים, 0 משרדים

מינימום הוצאות תקורה ומקסימום ערך

97 אחוז התרומה המוקדש ישירות לפעילות העמותה

(3% משמש להוצאות הנהלה והוצאות כלליות של העמותה)

סיוע ללמעלה מ-25,000 פונים בשנה האחרונה

במגוון ערוצי הסיוע שמפעילה העמותה

עמותה בעלת אישור לפי סעיף 46

רשות המיסים וועדת הכספים של הכנסת בדקו את העמותה וקבעו שהתרומה לה מוכרת עבור קבלת החזר מס בישראל

תו מידות לאפקטיביות

התו מעיד כי העמותה עומדת בסטנדרטים של תכנון ומדידה, התמקדות בתוצאות ושיפור מתמיד.