שיחה יכולה להציל חיים

תרומה קטנה = תמורה גדולה

עגלו לטובת סהר ותמכו במוקד המקוון המעניק סיוע נפשי לאלפי אנשים במצוקה נפשית.

עגלו לטובת סהר ותמכו במוקד המקוון המעניק סיוע נפשי לאלפי אנשים במצוקה נפשית.

בשנה האחרונה:

0
פניות של אנשים במצוקה
0
הצלות חיים

למה עיגול לטובה?

למה סה״ר?

עגלו לטובת סה"ר ותרמו לקווי הסיוע

*

במסגרת הצטרפותי לעיגול לטובה, אני מאשר לחברת האשראי לעגל לשקל הקרוב כל עסקה באשראי שאינה עגולה.
סכום העיגול יועבר לתרומה לעמותה שבחרתי.

סמל מגן-משרד-הבריאות
לוגו עיגול-לטובה
סמל תו מידות