קורונה

סיוע טכנולוגי

סיוע טכנולוגי

מידע והנגשה טכנולוגית

פעילויות לשהות בבית

פעילויות לשהות בבית

לקטנים ולגדולים - פעילויות העשרה, תוכן ולמידה לשהות בבית.

מיצוי זכויות ובירוקרטיה

מיצוי זכויות ובירוקרטיה

מידע וסיוע בנושאי זכויות, בירוקרטיה וייעוץ משפטי.

עזרה נפשית מקצועית

עזרה נפשית מקצועית

סיוע נפשי מקצועי חינם

סיוע מוחשי

סיוע מוחשי

סיוע הומניטרי במזון, תרופות, שינוע ועוד.

מידע כללי

מידע כללי

הפנייה לאתרים חיצוניים בעלי מידע מקיף