ס.ל.ע.י.ת

סיוע לנשים במעגל הזנות

אתר: לכניסה לחצו כאן

טלפון: 1-800-200-690 (קו חירום ארצי)

"אופק נשי"

סיוע לנשים שורדות זנות (חיפה)

עמותת לא עומדות מנגד

שם קבוצת הפייסבוק:  (לא עומדות מנגד – מסייעות לנשים במעגל הזנות )

סיוע מעשי, רגשי וחומרי לשורדות זנות.