ס.ל.ע.י.ת

סיוע לנשים במעגל הזנות

אתר: www.shovrotshtika.co.il

טלפון: 1-800-200-690 (קו חירום ארצי)

מכון תודעה

העמותה למען נפגעות ונפגעי תעשיית המין

אתרwww.macom.org.il

טלפון: 03-6045128

משרד הרווחה

השירות לטיפול בנערות ובצעירות

טלפון: 02-6708135

"אופק נשי"

סיוע לנשים בזנות (חיפה)

טלפון: 04-8524237